FCMAB.se

FCMAB.se

Ditt marina alternativ

Heta arbeten enligt 2015 riktlinjer.

IMG_0166Begränsa riskerna med rätt kunskap. Utbildningen är för dig som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten, exempelvis svets, lödning, skärning, takarbeten med mera.

Både den som utför heta arbeten och den som på företaget är tillståndsansvarig samt beställare av det heta arbetet bör ha samma kunskapsgrund.

Målsättning:

 • Att bli medveten om de risker som finns.
 • Att veta vilket ansvar du har.
 • Att få in rutin på de regler som du som ”Hetarbetare” har, arbetsmetoder, men också ha kännedom om de konsekvenser som kan följa vid ett tillbud.

Innehåll:

 • Ansvar
 • Risker
 • Säkerhetsregler
 • Kontrollblankett
 • Släckutrustning
 • Brandskyddsorganisation
 • Brandfarliga varor
 • Tätskiktsarbete

Målgrupp:
Den vänder sig till dig som utför och är brandskyddsansvarig för Heta arbeten, det vill säga den som gör arbetet och den som köper tjänsten.

Kostnad per deltagare 2100 kr exklusive moms.