FCMAB.se

FCMAB.se

Ditt marina alternativ

Brandskyddsutbildning

IMG_0196Att gå en grundläggande brandskyddsutbildning innebär att man lär sig hur brand uppstår och hur man agerar för att begränsa branden samt rädda liv.

Kursen vänder sig till hushåll, kommuner och företag.
Under denna halvdag kommer ni arbeta teoretiskt och praktiskt med den brandutrustning som finns på marknaden.

Kursens innehåll:

  • Gruppvis säkerhetsarbete
  • Gruppvis återuppbyggnadsarbete
  • Kontroll av brandskydd
  • Praktiskt handhavande av brandskyddsutrustning

Kursen kostar 800 kr, inklusive kursmaterial.
Vi bjuder på fika och frukt under kursen.
Max antal är 20 stycken.

Intresserad? Kontakta oss!