FCMAB.se

FCMAB.se

Ditt marina alternativ

Dyk entreprenad

FC Maritima AB är ett företag som arbetar över hela Sverige med dykarbeten.

Vi som jobbar i företaget är utbildade dykare från Försvarsmakten samt Offshoreindustrin.

Vår styrka är att vi kan erbjuda designade speciallösningar för Din organisation. Vi gör arbeten året runt och kan vara lätt på plats där behovet utav oss är som störst.
Företagets dykare och dykledare är A-C certifierade.

Vi utför: Båtmässan GBG 2013 (71)

 • Inspektion och service på båtar och fartyg
 • Inspektioner av Flytbryggor med förankringar
 • Inspektioner av kajanläggningar
 • Inspektioner av VA-ledningar m.m.
 • Bärgning av försvunna material som exempelvis bilar, sjunkna båtar och kassaskåp
 • Avancerad sökning av tappade föremål
 • Kameradokumentation
 • Årsservice på gäst- och fritidshamnar
 • Årskontroller av kommunala och privata badplatser
 • Sökande efter försvunna personer
 • Service och rengöring på vattenverk Båtmässan GBG 2013 (80)
 • Säkerhetsdykare vid evenemang
 • Säkerhetsdykare vid vattenaktiviteter
 • Ytlivräddare vid evenemang och vattenaktiviteter

Efter inspektion så kan vi naturligtvis åtgärda de brister vi har funnit.

Kostnader

Dykteam bestående av tre man 1850 kr per timme/ minst 3 timmar.

Kostnader för transporter till och från kund tillkommer .