FCMAB.se

FCMAB.se

Ditt marina alternativ

Säkerhetsutbildningar

Vi utför säkerhetsutbildningar inom olika områden så som
– brand
– sjukvård
– is säkerhet
– badhus säkerhet
– säkerhetsutbildning för gästhamnar.

Kontakta oss för förfrågan eller önskemål om olika säkerhetsutbildningar